Thiết kế phòng karaoke
 

Thi công phòng karaoke

Công trình đã thi công

Bàn karaoke

MẪU BÀN KARAOKE VIỆT Á CUNG CẤP

Bàn Karaoke MS-006            Bàn Karaoke MS-001

                      Bàn Karaoke - VA BK006                                                                                      Bàn Karaoke - VA BK001

Bàn Karaoke MS-002            Bàn Karaoke MS-003

                       Bàn Karaoke - VA BK002                                                                                      Bàn Karaoke - VA BK003

Mẫu bàn karaoke VA-BK0004            Mẫu bàn karaoke VA-BK0005

                         Bàn Karaoke - VA BK004                                                                                      Bàn Karaoke - VA BK005

 

Bàn Karaoke MS-0012             Bàn Karaoke MS-008

                           Bàn Karaoke - VA BK012                                                                                    Bàn Karaoke - VA BK008

 

BẢNG GIÁ BÀN KARAOKE - ( Áp dụng từ 01/05/2015 đến 01/08/2015 )

              Mã Số SP

             Đơn Vị 

            Đơn Giá (VNĐ)

               Bảo Hành

VA - BK 006

Cái

16.900.000

2 Năm

VA - BK 001

Cái

13.800.000

1 Năm 

VA - BK 002

M dài 

6.250.000

4 Năm 

VA - BK 013

M dài 

2.600.000

5 Năm

VA - BK 003

Cái

15.200.000

1 Năm 

VA - BK 004

M dài 

5.600.000

6 Năm 

VA - BK 005 

M dài  

5.450.000 

6 Năm 

VA - BK 012 

M dài  

3.040.000 

1 Năm 

VA - BK 008

Cái 

14.900.000 

2 Năm  

 
 
 

HOTLINE

Hotline Viet A

Khách trực tuyến

Hiện có 7 khách Trực tuyến

SOCIAL NETWORK

 

HỆ THỐNG WEBSITE

âm thanh karaoke thiết kế phòng karaoke      

thiet ke phong karaoke