Thiết kế phòng karaoke
 

Thi công phòng karaoke

Công trình đã thi công

Bàn karaoke

MẪU BÀN KARAOKE VIỆT Á CUNG CẤP

Bàn Karaoke MS-006            Bàn Karaoke MS-001

                      Bàn Karaoke - VA BK006                                                                                      Bàn Karaoke - VA BK001

Bàn Karaoke MS-002            Bàn Karaoke MS-003

                       Bàn Karaoke - VA BK002                                                                                      Bàn Karaoke - VA BK003

Mẫu bàn karaoke VA-BK0004            Mẫu bàn karaoke VA-BK0005

                         Bàn Karaoke - VA BK004                                                                                      Bàn Karaoke - VA BK005

 

Bàn Karaoke MS-0012             Bàn Karaoke MS-008

                           Bàn Karaoke - VA BK012                                                                                    Bàn Karaoke - VA BK008

 
 
 

HOTLINE


Khách trực tuyến

Hiện có 15 khách Trực tuyến

SOCIAL NETWORK

 

HỆ THỐNG WEBSITE

âm thanh karaoke  thiet ke phong karaoke

 


DMCA.com