Thủ tục kinh doanh KTV

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH KARAOKE

02 - LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG

03 - MẪU ĐƠN "ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE"

04 - VĂN BẢN ĐỒNG Ý CỦA CÁC HỘ GẦN KỀ ( ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH KARAOKE)

05 - QUY DỊNH VỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG VÀ KARAOKE

06 - MỘT SỐ LƯU Ý KHI KINH DOANH KARAOKE

07 - GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

08 - GIẤY PHÉP AN NINH TRẬT TỰ

Save

fShare
2
Pin It

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của nội thất karaoke VIỆT Á

DMCA.com Protection Status

Save

Save