Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Để một cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động tất nhiên đầu tiên bạn phải có giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke. Chúng tôi giới thiệu cho bạn mẫu giấy đăng ký đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke cho cơ sở của mình. các bạn cũng có thể xin trực tiếp mẫu tại các cơ sở xin cấp phép ở nơi đăng ký khu vực bạn kinh doanh...

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Một số quy định chung về lệ phí cấp phép kinh doanh karaoke, bar, vũ trường... Các bạn tham khảo để biết thêm về các quy định khoản tiền lệ phí khi đi xin cấp phép. Đây là các khoản phí theo đúng quy đinh... tất nhiên còn những khoản khác theo từng địa phương mà có thể bạn cần phải chi thêm.

Hotline: 096 393 9999